İçeriğe geç

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır. 

I’m Diamond, kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktadır. 

Kişisel verileriniz, I’m Diamond tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, sanal mağazaya (www.im-diamond.com) üye olma aşamasında, sanal mağazadan üye olmadan sipariş gerçekleştirilmesi sürecinde, I’m Diamond’ın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan I’m Diamond’a ya da I’m Diamond’ın destek hizmeti aldığı kuruluşlar aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, ürün ve hizmet sözleşmeleri kurulurken, mağazalarda, sertifikasyon ve ürün/hizmet garanti kayıtları esnasında toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, hizmet verilen kişi ya da kuruluşlarla, destek hizmeti alınan ya da alınması planlanan kişi ya da kuruluşlarla, yasal mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan adli ya da resmi makamlarla paylaşılmaktadır. 

Kişisel verilerinizin paylaşımıyla, ürün ve hizmetlerimizin güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi sunulabilmesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, yeni ürün çalışmaları, belirli kalite standardının sağlanması vb. amaçlarla işlenmektedir. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi, kuruluş ya da resmi makamları öğrenebilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. 

Ticari Unvan: Büşra Mücevherat Kuyumculuk Sanayi Ticaret A.Ş.
MERSİS No: 0193075338900001

Adres: I’m Diamond, Kuyumcukent AVM, Zemin Kat No: 178, Yenibosna – Bahçelievler/İstanbul

Telefon: 0212 603 2144

E-Posta: [email protected]

Gizlilik Politikası

im-diamond.com’u ziyaret etmek için herhangi bir kişisel bilginizi vermeniz gerekmemektedir. Ancak üye olmak ya da alışveriş yapmak için bazı bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir.

I’m Diamond, im-diamond.com’a üye olurken ya da bu siteden alışveriş yaparken bıraktığınız kişisel bilgilerinizin gizliliğine saygılıdır. Bu bilgileri üçüncü şahıs, kurum ve kuruluşlarla paylaşmaz.

Kredi kartı bilgileriniz sunucularımızda tutulmamaktadır. Alışverişiniz sırasında onay için bankaya yönlendirilmektedir.

Gerekli durumlarda, sizi tanımamızda yardımcı olması, kişiselleştirilmiş daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla çerez (cookie) olarak adlandırılan bilgiler, bilgisayarınız tarafından uygun bulunan yere yerleştirilebilir. Çerez kullanımı, internet üzerinde standart olarak kabul edilen bir uygulamadır. Çerezleri alma ayarını dilerseniz web tarayıcınızdan değiştirebilirsiniz.

im-diamond.com’u kullandığınızda, yukarıdaki hüküm ve koşulları okumuş, anlamış ve kabul etmiş olmaktasınız.